Pravidla

Nejedná se o organizovanou akci ani závod, ale výhradně o osobní výzvu.

Každý účastník jde na vlastní odpovědnost, veškerá rizika nese sám. Je povinen dodržovat veškerá pravidla platná v oblasti Hrubého Jeseníku, zejména nevstupovat na zakázané stezky a do chráněné oblasti s omezením vstupu. Pokud tak učiní, je to výhradně na jeho či její vlastní odpovědnost. Tuto akci nelze považovat za návod k porušování platných pravidel a nařízení. Je zcela nepřípustné v rámci národní přírodní rezervace chodit mimo turisticky značené cesty.

  • Úspěšné absolvování Prominentních tisícovek Hrubého Jeseníku vyžaduje zdolání 13 vrcholů Hrubého Jeseníku s minimální výškou 1000 m a prominencí alespoň 100 m (na základě seznamu, který zveřejňuje web ultratisicovky.cz) za méně než 24 hodin.
  • Pořadí vrcholů je možné volit libovolně s tím, že výchozí a konečný bod musí být totožné.
  • Plánovaný pokus musí být předem zveřejněn v podobě příspěvku na Facebookové stránce projektu zde.
  • Povoleno je použití pouze vlastní síly. Podpůrný tým je povolen.
  • Úspěšný pokus musí být doložen zveřejněním GPS záznamu trasy či odkazem na něj v oblíbených online službách.
  • Úspěšný běžec se stává členem finišerského klubu PTHJ1000.